Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Podmínky ochrany osobních údajů

1.1. Správce osobních údajů Fyzická osoba - OSVČ Ing. Pavel Kučera, se sídlem Tušimice 32 43201 Kadaň IČO 69405425, zapsané 31.07.2000 v živnostenském pod číslem a jako správce zpracovává vaše osobní údaje.

1.2. Osobní údaje Obecně dochází pouze ke zpracování vámi předaných osobních údajů. Tyto jsou předávány za účelem vytvoření cenových nabídek, nebo prodeje náhradních dílů a příslušenství. Nedochází ke zpracování dalších údajů bez vědomosti klienta. Výčet osobních údajů, které zpracovávám za účelem objednávky, nabídky a doručení objednaného zboží:

• Email (povinné pole)

• Oslovení

• Jméno

• Příjmení (povinné pole)

• Společnost

• Ulice (povinné pole)

• Číslo popisné (povinné pole)

• PSČ (povinné pole)

• Město (povinné pole)

• DIČ

• IČ

• Země (povinné pole)

• Telefon (povinné pole)

• FAX

• Telefon mimo pracovní dobu Nezískáváme osobní údaje jinak než přímo od vás. Nezpracováváme osobní údaje třetích osob.

1.2.1. Automatické zpracování osobních údajů Při vstupu do eshopu www.saabtuning.parts ke shromažďování návštěvních informací. Výčet automaticky shromažďovaných informací:

• IP adresa

• datum a čas vstupu

• informace o vašem internetovém prohlížeči

• informace o operačním systému

• informace o vašem chování v eshopu (odkazy, zobrazené zboží) 17.listopadu 467, 43151 Klášterec nad Ohří, ŽÚ/1258/02 Výše zmíněné informace jsou plně anonymizované a není možné je přiřadit ke konkrétní osobě. Tyto údaje zpracováváme pouze za účelem zkvalitnění naší služby a nejsou poskytnuty třetím osobám, ani subjektům.

1.2.2. Cookies 1.2.2.1.1. Použitícookies Technické Cookies, jako textový soubor vznikne navštívením eshopu. Důvodem je, že bez nich není možné zajistit správnou funkčnost eshopu. Je potřebný k procesům vytvoření zákaznického profilu, dalšího přihlášení, uložení nákupního košíku, přihlášení. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies máte následující možnosti:

• Aktivovat funkci anonymního prohlížení webových stránek u svého webového prohlížeče

• Deaktivovat sběr analytických cookies společnosti Google příslušným nástrojem. Stažení nástroje na deaktivaci je na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Potlačením funkcí cookies nedochází k znemožnění nákupu a ten je dále funkční.

1.3. Důvody zpracování osobních údajů Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

• Nákup zboží

• Zpracování obchodních nabídek

• Vytvoření uživatelského účtu

• Uplatnění práv a právních nároků

1.4. Právní podklady zpracování Jsou to:

• Plnění a uzavření smlouvy Zmíněné údaje v článku 1.2. označené jako povinné zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy na zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu je zpracováváme jako údaje fakturační a doručovací.

• Oprávněné zájmy Na základě oprávněného zájmu zpracováváme soubory cookies popsané v článku 1.2.2. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu, tak můžete vznést námitku na info@saabtuning.cz. Cookies shromažďuje skript umístění ve zdrojovém kódu eshopu. Samotný proces sběru a následné anonymizace a je zpracováním osobních údajů, který činíme na základě právního titulu oprávněného zájmu. Analytické cookies jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. • Souhlas Z důvodu zasílání obchodních nabídek zpracováváme vaše osobní údaje na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Udělením svého souhlasu s výše zmíněným souhlasíte s: o Zasílánímobchodníchsdělení o Zařazením do seznamu klientů využívající slevová pásma o Zařazenímdoseznamuobchodníchpartnerů Pokud se rozhodnete, tak udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím formuláře na adrese http://www.saabtuning.parts/cz/kontakt/.

1.5. Předávání osobních údajů třetím subjektům K předání osobních údajů dochází v následujících případech: • Přeprava zboží k zákazníkovi. Z důvodu doručení zboží jsme nuceni předat vaše osobní údaje naším smluvním přepravcům (PPL s.r.o a Česká pošta a.s.). Předané údaje jsou:

o Oslovení

o Jméno

o Příjmení

o Společnost o Ulice

o Číslopopisné o PSČ

o Město

o Země

o Telefon o Email V případě, že st tímto postupem nesouhlasíte, tak je nutné při nákupu zvolit osobní odběr na prodejně a zboží si vyzvednout osobně.

1.6. Doba po kterou dochází ke zpracování osobních údajů Osobní údaje zpracováváme dle právního podkladu jejich nabití. • Právní rámec (uzavření kupní smlouvy, kontroly FÚ, plnění obecně závazných předpisů, daňové doklady). Tyto osobní údaje budeme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas nejméně po dobu, kterou nám ukládá zákon. • Oprávněný rámec (udělení souhlasu, technické cookies). Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu a nebo do doby jeho odvolání. Soubory technických cookies evidujeme po dobu aktivního účtu. Při smazání účtu dojde ke smazání všech technických cookies.

1.7. Zabezpečení osobních údajů Z důvodu zabezpečení vašich osobních dat byla přijata řada organizačních a technických opatření. Zejména dochází k:

• Pravidelné kontrole zabezpečení serveru

• Zabezpečení prostor pro evidenci dokladů, smluv a dalších podkladů na kterých jsou obsaženy osobní údaje

• Vytvoření organizačního řádu a kodexu nakládání a zpracování osobních dat

• Pravidelná kontrola a aktualizace bezpečnostních opatření

1.8. Práva zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazník má právo kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Může tak učinit prostřednictvím formuláře na adrese: http://www.saabtuning.parts/cz/kontakt/ Zákazník má právo upravit/doplnit své osobní údaje. Může tak učinit prostřednictvím formuláře na adrese: http://www.saabtuning.parts/cz/kontakt/ Zákazník má právo si vyžádat přehled jeho osobních údajů, které o něm evidujeme. Může tak učinit prostřednictvím formuláře na adrese: http://www.saabtuning.parts/cz/kontakt/ Zákazník má právo na přístup k informacím týkajících se jeho osoby a to:

• Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

• Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

• Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

• Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

• Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

1.9. Právo výmazu osobních údajů Zákazník má právo zažádat o vymazání jeho osobních údajů. Žádosti bude vyhověno za předpokladu, že se výmaz nedotkne dokumentů, které musíme uchovávat na základě nám ukládaných povinností zákonem. V tomto případě nebude žádosti vyhověno. Zákazník má právo na výmaz v následujících případech:

• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

• Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů

• Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

• Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

• Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let Své právo můžete uplatnit v následujícím formuláři: http://www.saabtuning.parts/cz/kontakt/ Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.

© SaabtuninG, 2000-2020